Hírek

2017. december 11.-től beadható „GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati felhívás
2017. november 28.

 

A „GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” 2017. december 11-től beadható!

A pályázati kiírás már elérhető, az elektronikus beadás kezdete: VÁLTOZÁS 2017.12.11!

 

Az előzetes felkészülésre a beadás megkezdhetőségéig lehetőség van, amely kulcstényező ahhoz, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet.

Az előkészítéshez és a pályázáshoz az IR Kft. az ön megbízható partnere!

Támogatható tevékenység:

a)     Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b)     Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

 

GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17 pályázati összefoglaló
GINOP-2.1.8-17_hirlevel__20171130_-1.png

 

 

Jelenleg is pályázható a „GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás
2017. november 27.

 

 

A „GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” A PÁLYÁZAT JELENLEG IS BEADHATÓ!

A pályázat benyújtása folyamatos!

 

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet nyújthasson be minél előbb!

 

Támogatható tevékenység:

Önállóan támogatható tevékenységek

a)     Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b)     Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

c)      A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

d)     Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek.

 

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 pályázati összefoglaló

GINOP-2.1.2-8.1.4-17_hirlevel_128_-1.png

 

 

Frissítve a „GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések című pályázati felhívás
2017. november 16.

 

A „GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” JELENLEG IS BEADHATÓ!

A pályázati benyújtása lehetséges 2017.03.08 óta!

 

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet nyújthasson be minél előbb!

Támogatható tevékenység:

a)     Információs technológia-fejlesztés (informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése)

b)     Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

c)      Tanácsadás, szolgáltatás, betanítás igénybevétele, kötelező nyilvánosság

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázati összefoglaló
E_OvariGabriellaNapiFeladatoev_l-1.png

 

 

IR Kft. TOP pályázatokhoz fűződő elkészített pályázati dokumentációinak sikerei
2017. június 29.
 

 

Tisztelt olvasó! Kérjük, engedje meg, hogy az IR Kft. TOP pályázatokhoz fűződő elkészített pályázati dokumentációinak sikereit a 2014-2020 időszak tekintetében ön elé tárhassuk!

Jelenleg is számos a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba, avagy TOP-ba tartozó pályázati lehetőség nyitott a helyi önkormányzatok részére is!

A támogatási kérelem beadásának előzetes teendői számos feladatot kelteztetnek, amelyek elvárásoknak megfelelő teljesítése kulcstényező ahhoz, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet.

Amennyiben önnek már beadott dokumentációja van, de a támogatási kérelem benyújtásakor megvalósíthatósági jellegű tanulmány és vagy ebbe integrálandó pénzügyi elemzés még nem került elkészítésre, szintén fontos, hogy a megalapozottság bemutatásához ez pótlásra kerüljön!

Az előkészítéshez, megalapozáshoz, és a pályázáshoz az IR Kft. az ön megbízható partnere!

Nyertes TOP páláyzati dokumentációk az IR Kft. készítésében:

 1. TOP-1.1.1-15- Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére – Mórahalom
 2. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés – Mórahalom
 3. TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – Mórahalom
 4. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések – Balástya
 5. TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Balástya
 6. TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében – Ópusztaszer
 7. TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében – Balástya
 8. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése – Balástya

Néhány a jelenleg is nyitott TOP pályázatokból:

 • TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
 • TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés
 • TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

 

Az IR Kft. TOP pályázatokhoz fűződő elkészített pályázati dokumentációinak sikerei

Az_IR_Kft._altal_keszitett_nyeevel-1.png

 

 

AZ IR INTELLIGENS RÉGIÓ® ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ÁLTAL AJÁNLOTT PÁLYÁZATÍRÓ LETT!
2017. április 11.
 

 

Cégünk részt vesz a NAK által indított Pályázati Tanácsadói Hálózatban, mint pályázatíró! Az ehhez szükséges képzéseket elvégeztük (alapképzés és jogcím specifikusképzés)! Ezen képzések által tovább bővítettük szaktudásunkat és a NAK megbízható pályázatíró cégnek minősített minket!

 

Jogcím specifikusképzések, melyekhez kapcsolódóan képesítést szereztünk:

 • VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
 • VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása
 • VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
 • VP6-16.9.1.-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
 • VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései
 • VP3-16.1.1. -4.1.5. -4.2.1.4.2.2. -8.1.1. -8.2.1. -8.3.1. -8.5.1. -8.5.2. -8.6.1. -17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
 • VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
 • VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása
 • VP1-1.3.1.-17Szakmai tanulmányutak, csereprogramok

 

 

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. a Nemzeti agrárgazdasági kamara által ajánlott Pályázatíró lett!

VP_jogcim_specifikus_kepzes_hievel-1.png

 

 

Megjelent az - Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért - című felhívás
2017. április 10.

 

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van lehetőség.
Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő konzorciumok vagy gazdasági társaságok:
 • legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és
 • tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van
A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
 • Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);
 • létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 6. napjától 2019. június 5. napjáig, vagy forráskimerülésig van lehetőség.

 

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért rövid összefoglaló
VP3-16.4.1-17_Egyuttmukodesek_lalo-1.png

 

 

Megjelent a „GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázati felhívás
2017. április 10.

 

2017. március 29-én megjelent a „GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű pályázati felhívás.

A pályázati felhívás célja az, hogy a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében javítsa a vállalkozások növekedési potenciálját, gazdasági teljesítményét erősítse, valamint megszüntesse az ezt hátráltató körülményeket, melyek a KKV szektor hagyományos tőkehiánya és az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága.

Előre láthatólag a pályázatok benyújtására 2017. június 30. napjától lesz lehetőség.

 
GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása


Támogatási források a teljes programidőszakra:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft. A felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Benyújtási határideje 2017. július 31., vagy a forrás kimerüléssel egy időben. A Program hivatalos nyelve magyar. A pályázati lehetőségekről és a feltételekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni. A pályázati dokumentáció elkészítésével kapcsolatban, a www.intelligensregio.hu oldalon talál információkat.


Kedvezményezettek:


A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:


a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);


b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;


c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások;


d) amelyek jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 0,5 – 5 milliárd forint között volt;


e) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el;


f) amelyek beszállító KKV-k;


g) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul;


h) amelyek Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek.


A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.


A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

 

Szeged Belváros városrészben kiadó a kiváló elhelyezkedésű Földváry irodaház
2017. április 07.
 

Az ingatlan különösen alkalmas lehet:

a)    informatikai vállalatnak

b)    pénzügyi szolgáltatónak

c)    ügyvédi-, pályázatírói-, tervező irodáknak

d)    oktatócentrumnak

e)    utazási szolgáltató irodának

f)    nagyobb könyvelő irodának

g)    többcélú rendelőnek, kamarának

h)    egyéb irodai tevékenységhez

Az irodaház hosszú távra, de minimum 1 évre bérelhető! Preferencia szerint leinformálható ÁFÁ körös ügyfelek részére.  2 havi kaució elvárás a bérlővel szemben! Ár: 2000ft/m2/hó + ÁFA + rezsi

Szeged Belváros városrészben kiadó a kiváló elhelyezkedésű Földváry irodaház

Kiado_a_Foldvary_irodahaz__170evel-1.png

 

 

MEGJELENT A „VP4-4.4.2.1-16 VÍZVÉDELMI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK: LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE”!
2017. február 16.

MEGJELENT A „VP4-4.4.2.1-16 VÍZVÉDELMI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK: LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE”!

Beadási időszak kezdete: 2017.02.22.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítására, fejlesztésére, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken

 1. a.      Vízkormányzási művek kialakítására: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa kialakítása a vízvisszatartásra alkalmas terület felé
 2. b.      Vízvisszatartást szolgáló műtárgyra
 3. c.      Vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítására
 4. d.      Kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítására

b)     Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztésére


 1. a.      Terasz
 2. b.      Sánc
 3. c.      Padka
 4. d.      Bakhát
 5. e.      Rőzsefonat
 6. f.       Talajfogó gát
 7. g.      Gyepes gyűjtőárok
 8. h.      Vízmosások feltöltése

 
VP4-4.4.2.1-16 VÍZVÉDELMI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK: LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE
VP4-4.4.2.1-16 VÍZVÉDELMI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK: LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE rövid összefoglaló
VP4-4.4.2.1-16___17021402__hirevel-1.png

 

 

MEGJELENT A „VP2-6.1.1-16 A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA NYÚJTOTT INDULÓ TÁMOGATÁS”!
2017. február 16.

MEGJELENT A „VP2-6.1.1-16 A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA NYÚJTOTT INDULÓ TÁMOGATÁS”!

Beadási időszak kezdete: 2017.03.14.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)     Az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

b)     Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.


 
VP2-6.1.1-16 A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA NYÚJTOTT INDULÓ TÁMOGATÁS
VP2-6.1.1-16 A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA NYÚJTOTT INDULÓ TÁMOGATÁS rövid összefoglaló
VP2-6.1.1-16___17021403__hirlevel-1.png

 

 

MEGJELENT A „VP6-6.4.1-16 - NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA”!
2017. február 15.

MEGJELENT A „VP6-6.4.1-16 - NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA”!

Beadási időszak kezdete: 2017.04.03.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez)

b)     Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztésére

c)       A felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-  , szolgáltatás- és technológiafejlesztésére, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztésére, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztésekre, árusító helyek/csatornák kialakítására, fejlesztésére (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

 
VP6-6.4.1-16 - NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
VP6-6.4.1-16 - NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEINDÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA rövid összefoglaló
VP6-6.4.1-16__17021004__hirlevel-1.png

 

 

A „VP-2-4.1.3.2.-16 KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!
2017. február 15.

A „VP-2-4.1.3.2.-16 KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!

Beadási időszak kezdete: 2016.03.09.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet nyújthasson be!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás

b)     Kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek kialakítására fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének kialakítására közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

c)      Kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozására

d)     Víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak kiépítésére

e)      Energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésére, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítására


 
VP-2-4.1.3.2.-16 KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL
VP-2-4.1.3.2.-16 KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE - ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL rövid összefoglaló
VP-2-4.1.3.2.-16___17021003__hevel-1.png

 

 

A „VP4-4.4.1-16 ÉLŐHELYFEJLESZTÉSI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!
2017. február 14.

 A „VP4-4.4.1-16 ÉLŐHELYFEJLESZTÉSI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK” jelenleg is pályázható!

Beadási időszak kezdete: 2016.07.11.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet nyújthasson be!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken

b)     Gyeptelepítés

c)      Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein

d)     Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken


 
VP4-4.4.1-16 ÉLŐHELYFEJLESZTÉSI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK
VP4-4.4.1-16 ÉLŐHELYFEJLESZTÉSI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK rövid összefoglaló
VP4-4.4.1-16__17020910__hirlevel-1.png

 

 

A „VP3-5.1.1.1-16 - ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉS IDŐJÁRÁSI KOCKÁZATOK MEGELŐZÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!
2017. február 13.

 A „VP3-5.1.1.1-16 - Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása” jelenleg is pályázható!

Beadási időszak kezdete: 2016.12.19.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzésére és telepítésére (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítására, jégháló beszerzésére, telepítésére).

b)     esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzésére és telepítésére (különösen az adott technológiához szükséges tám rendszer kialakítására, fólia beszerzésére, telepítésére).  

c)      tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzésére és telepítésére (különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzésére, telepítésére.


 
VP3-5.1.1.1-16 - Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
VP3-5.1.1.1-16 - Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása rövid összefoglaló
VP3-5.1.1.1-16__17021001__hirlevel-1.png

 

 

A „VP3-4.2.2-16 BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!
2017. február 13.

 A „VP3-4.2.2-16 BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!

Beadási időszak kezdete: 2016.09.12.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet nyújthasson be!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

b)     A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.  

 1. a.      Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 2. b.      Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek
 3. c.      Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 
VP3-4.2.2-16 BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA
VP3-4.2.2-16 BORÁSZAT TERMÉKFEJLESZTÉSÉNEK ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA rövid összefoglaló
VP3-4.2.2-16___17020909__hirlevel-1.png

 

 

A „VP2.-4.1.4-16 - A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!
2017. február 10.

A „VP2.-4.1.4-16 - A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!

Beadási időszak kezdete: 2016.07.06.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet nyújthasson be!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítására, fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének kialakítására

b)     Természetes szűrőmezők kialakítására

c)       Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítására

d)     Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítására, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztésére, rekonstrukciójára

e)      Új öntözőberendezések beszerzésére, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozására

f)       Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítására.


 
VP2.-4.1.4-16 - A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE
VP2.-4.1.4-16 - A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE rövid összefoglaló
VP2.-4.1.4-16__17021002__hirlevel-1.png

 

 

VP2-6.3.1-16 MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!
2017. február 10.

"VP2-6.3.1-16 MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE” JELENLEG IS PÁLYÁZHATÓ!

Beadási időszak kezdete: 2016.03.31.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.31-től - 2018. 03. 30-ig, felfüggesztésig vagy forráskimerülésig lehetséges.

A pályázatírást bízza az IR Kft-re, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet!

A pályázat keretében támogatást vehet igénybe:

a)      Nincs meghatározva a támogatási összeg felhasználása, de a következő feltételt teljesíteni szükséges:

 1. a.       támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

 
VP2-6.3.1-16 MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE
VP2-6.3.1-16 MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE rövid összefoglaló
VP2-6.3.1-16__17020906__hirlevel-1.png

 

 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 2017. MÁRCIUS 16-TÓL BEADHATÓ
2017. február 09.

A „GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” PÁLYÁZAT 2017. MÁRCIUS 16-TÓL BEADHATÓVÁ VÁLIK!

A pályázati kiírás már elérhető, az elektronikus beadás kezdete: 2017.03.16!

Az előzetes felkészülésre a beadás megkezdhetőségéig lehetőség van, amely kulcstényező ahhoz, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet.
Az előkészítéshez és a pályázáshoz az IR Kft. az ön megbízható partnere!

Támogatható tevékenység:

a)     Projekt-előkészítési tevékenységek

b)     Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

c)      Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

d)     Kötelező nyilvánosság biztosítása


 
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 pályázati összefoglaló
GINOP-4.1.1-8.4.4-16__170209__evel-1.png

 

 

A „GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések
2017. február 08.

A „GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” PÁLYÁZAT 2017. MÁRCIUS 8-TÓL BEADHATÓVÁ VÁLIK!

A pályázati kiírás már elérhető, az elektronikus beadás kezdete: 2017.03.08!

Az előzetes felkészülésre a beadás megkezdhetőségéig lehetőség van, amely kulcstényező ahhoz, hogy az elsők között nyújthasson be a pályázati előírásoknak megfelelő támogatási kérelmet.
Az előkészítéshez és a pályázáshoz az IR Kft. az ön megbízható partnere!

Támogatható tevékenység:

a)     Információs technológia-fejlesztés (informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése)

b)     Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

c)      Tanácsadás, szolgáltatás, betanítás igénybevétele, kötelező nyilvánosság

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázati összefoglaló
GINOP-3.2.2-8.2.4-16__170208__evel-1.png

 

 

Az IR Kft. Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést kapott!
2016. szeptember 22.
 

Örömmel tájékoztatjuk meglévő és leendő ügyfeleinket, hogy


Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 2016.09.06-án a Digitális Jólét Programban a "A Modern Vállalkozás Programja Vállalkozz Digitálisan!" projektben az auditon és a tanácsadáson való részvételéért, és a program infokommunikációs technológiai (IKT) követelményeinek történő megfelelőségéért -Digitálisan Felkészült Vállalkozás - minősítést kapott!

A tanúsítvány regisztrációs száma: 12581414-2-06-0020
0020_IR_Kft_160906-1.png

 

 

Térségi kamarai szervezet alakult Mórahalmon
2016. szeptember 06.

Térségi kamarai szervezet alakult Mórahalmon

kicsi-csmkik_morahalom.png

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása óta megyeszerte működteti sikeresen térségi szervezeteit Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Makón, Csongrádon és Kisteleken. Mórahalmon az elmúlt néhány évben nem volt aktív a térségi kamarai szervezet. Mostantól már a Homokhátság vállalkozásai is minden eddiginél hatékonyabban képviselhetik érdekeiket.

 

A több mint 40 vállalkozás részvételével zajlott, vállalkozói fórummal egybekötött kamarai térségi választáson Fehér Évát, az IR Intelligens Régió Kft. ügyvezető igazgatóját választották az újonnan megalakult mórahalmi térségi szervezet elnökének. A térségi szervek a kamara speciális feladatait területi szinten látják el. Kapcsolatot tartanak a helyi vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, járási hivatalokkal, a helyi érdekképviseleti munkaadói és civil szervezetekkel. Összefogják és közvetítik a területen lévő gazdálkodó szervezetek igényeit, illetve közreműködnek a megyei kamara gazdaságszervező feladatainak ellátásában a gazdálkodó szervezetek irányában.

 

A szervezet megalakulásával a vállalkozásoknak lehetősége nyílik arra, hogy helyben tanácskozhatnak a kamarai munka aktuális szervezeti és működési ügyeiről, valamint hogy megvitassák a megyei szintű, térséget érintő kamarai előterjesztéseket. Emellett véleményezhetik az önkormányzati képviselő-testületek üléseire kerülő, vállalkozókat érintő előterjesztéseket is.

 

Nemesi Pál, a kamara elnöke a homokhátsági városról elmondta, hogy az jó példával jár elöl a gazdaság és vállalkozásfejlesztés területén. Hozzátette: eddig is rendkívül hatékonyan dolgoztak együtt, és jó kapcsolatot ápoltak a várossal, ezért már régóta szerették volna elérni, hogy térségi szervezet alakuljon a Homokhátságon. A kamara célja, hogy a most létrejött szervezet hatékonyan képviselje a térségben működő cégek érdekeit.

 

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere az eseményen kiemelte, hosszú évek óta tudatosan építik a települést a népességmegtartás érdekében. Az intenzív infrastrukturális és intézményfejlesztéseknek köszönhetően az egész térséget el tudják látni szolgáltatásaikkal. Sőt ipari parkot hoztak létre, és nagy hangsúlyt fektetnek a turizmusra is. Ezekkel az intézkedésekkel állították meg az elvándorlást, sőt azóta már növekszik a lakosság száma. A városvezető reményét fejezte ki, hogy a térségi szervezet megalakulásával tovább erősödik a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával való eddig is hatékony együttműködés, ami segítheti a Homokhátságban működő vállalkozások fejlődését.

 

Fotó: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZAT
2016. augusztus 04.

Pályázzon és használja ki a "Gyakornoki program pályakezdők támogatására" pályázat révén vállalkozása számára kiváló feltételekkel elérhető kvalifikált munkaerőben rejlő potenciált! A pályázat munkaerő esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok(ok) foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is!

Tegye versenyképessé vagy tartsa fenn vállalkozása versenyképességét a Széchenyi 2014-2020 pályázati időszak támogatási lehetőségeit is felhasználva!

A "Gyakornoki program pályakezdők támogatására" pályázat benyújtható és az IR Kft. sokéves tapasztalaton és szakmai munkán alapuló pályázatírói és pályázatkezelési szolgáltatásait igénybe véve ön egyszerűen pályázhat!

A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a! Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 30 000 000 Ft!

 

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP-5.2.4-16 pályázati összefoglaló
 Gyakornoki_program_palyakezdoklyazat.jpg

ÚJ ELNÖK A TISZA ROTARY CLUBBAN - Fehér Éva átvette a Rotary Club Szeged – Tisza elnöki láncát
2016. június 27.

Fehér Éva átvette a Rotary Club Szeged – Tisza elnöki láncát

Az új elnök célja a dinamikus fejlődésnek indult klub integrációja, a külső kommunikáció továbbfejlesztése, valamint a K. R. Ravindran világelnöktől kapott személyre szóló feladatok megvalósítása.

Szimbolikusan is átvette a Rotary Club Szeged – Tisza soros elnöki láncát az új vezető,Fehér Éva. A péntek esti láncátadó ünnepségen Nagy Gábor Dániel, a 2015/16-os esztendő leköszönő elnöke nyújtotta át a láncot Fehér Éva soron következő elnöknek a 2016/17-es Rotary-évre. Az új elnök – aki az IR Intelligens Régió Üzleti® Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója – legfőbb célja az elmúlt évben dinamikus fejlődésnek indult klub integrációja, a külső kommunikáció továbbfejlesztése, valamint a nemrégiben Szegeden járt K. R. Ravindran Srí Lanka-i világelnöktől, a világ 1,2 millió rotarystájának vezetőjétől kapott személyre szóló feladatok megvalósítása.

 UJ_ELNOK_A_TISZA_ROTARY_CLUBBAN.jpg

A karitatív, szociális és kulturális tevékenységéről Szeged-szerte ismert Rotary Club Szeged – Tisza 2015-ben ünnepelte tizedik születésnapját. A szervezet megszámlálhatatlan jótékonysági eseményhez, természetvédelmi programhoz és egyéb karitatív tevékenységhez csatlakozott, és indított el önállóan is nagyszabású projekteket. Jótékonysági rendezvényeik, tehetséggondozó, oktatás- és iskolafejlesztési programjaik nemcsak a régióban érvényesülnek, hanem a határon is átnyúlnak.

< >