Főoldal / Pályázatok / Széchenyi Terv Plusz
Széchenyi Terv Plusz

Magyarország 2030-ig szóló kiemelt célkitűzése a gazdasági és társadalmi versenyképesség növelése – a kedvezőtlen helyzetű térségek felzárkóztatásával egyidejűleg. A jövőkép eléréséhez az egyik legfontosabb eszköz az Uniós Alapokból érkező támogatás.

Magyarország a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó 5 szakpolitikai célkitűzés mindegyike esetében tervez beavatkozásokat.

A szakpolitikai célkiűzések az alábbiak:

 1. szakpolitikai célkitűzés: Intelligens Európa
  Cél, hogy Magyarország lényegesen javítsa a gazdaság versenyképességét, az üzleti folyamatok és a termelés hatékonyságát, növelve ezzel a hazánkban előállított értékeket, megteremtve a tartós bérnövekedés fennmaradásának előfeltételét. Az erőteljes gazdaságfejlesztés és a digitális fejlődés elengedhetetlen a kevésbé fejlett térségeink felzárkózásához is.

 2. szakpolitikai célkitűzés: Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa
  A célkitűzés keretében Magyarország a gazdaságosan és környezetileg is fenntartható energiatermeléssel és biztonságos hálózatokkal, intelligens megoldásokkal, megújuló és bővülő kapacitású közművekkel, tisztább üzemű városi közlekedéssel, valamint az Igazságos Átmenet Alappal érintett térségek gazdaságának alacsonyabb ÜHG kibocsátásával segíti a klíma- és környezetvédelmi célok elérését.

 3. szakpolitikai célkitűzés: Jobban összekapcsolt Európa
  A Jobban összekapcsolt Európa célkitűzés keretében a gyors és kényelmes közlekedés összekapcsolt, új generációs infrastruktúrájának megteremtését támogatjuk. Célunk, hogy a megfelelő kapacitásokkal és szolgáltatási színvonallal bíró közlekedési infrastruktúra támogassa a magyar gazdaság versenyképességének további erősödését, valamint javítsa az emberek mindennapi életminőségét.

 4. szakpolitikai célkitűzés: Szociális Európa
  A szakpolitikai célkitűzés keretében a gyarapodó, egészséges és a munkaerőpiacon versenyképes társadalom alapjait erősítjük meg.

 5. szakpolitikai célkitűzés: A polgárokhoz közelebb álló Európa
  Cél a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek biztosítása, többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztés, városok térségszervező képességének erősítése, várostérségek fejlesztése, a város-vidék kapcsolatok erősítése, a vidéki térségek fejlődését is segítő városfejlesztés, vidéki térségek, a falvak, kistelepülések népességmegtartó képességének erősítése.

 

A célkitűzések eléréseben az a lentiekben felsorolt operatív programok segítenek:

 • Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
 • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)
 • Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)

 

Alábbi táblázatban a Szeged és vonzáskörzete, illetve a Dél-Alföldi régió szempontjából leginkább releváns Operatív Programok rövid összefoglalóit találják:

 

Operatív Programok

IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.