Főoldal / Tanácsadás
Tanácsadás
AZ IR KFT. A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ÁLTAL AJÁNLOTT PÁLYÁZATÍRÓ SZERVEZET

 

Az IR Intellinges Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. részt vesz a NAK által indított Pályázati Tanácsadói Hálózatban, mint pályázatírási tevékenységet végző szervezet!

 • Az ehhez szükséges képzéseket elvégezésre kerültek (alapképzés és jogcím specifikusképzés)
 • Ezen képzések által tovább bővült a cég tudásbázisa és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízható, ajánlott pályázatírója minősítéssel bővült minősítéseink halmaza
 • Elvégzett jogcím-specifikus képzések, melyekhez kapcsolódóan képesítssel gyarapaodott a válalkozás:

 

 1. VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
 2. VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása
 3. VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
 4. VP6-16.9.1.-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
 5. VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései
 6. VP3-16.1.1. -4.1.5. -4.2.1.4.2.2. -8.1.1. -8.2.1. -8.3.1. -8.5.1. -8.5.2. -8.6.1. -17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
 7. VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
 8. VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása
 9. VP1-1.3.1.-17Szakmai tanulmányutak, csereprogramok

 

Ehhez kapcsolódóan szeretném figyelmébe ajánlani a Széchenyi 2020 programozási időszak Vidékfejlesztési Programjának keretében meghirdetett VP kódszámkezdetű pályázatokat. A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.

 

Digitálisan felkészült vállalkozás minősítés

 

Az IR Intellinges Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. "A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN" auditon és tanácsadáson részt vett.

 • A program infokommunikációs technológia (IKT) követelményeinek megfelelt, ennek alapján "DIGITÁLISAN FELKÉSZÜLT VÁLLALKOZÁSNAK" minősül
 • A tanúsítvány regisztrációs száma: 12581414-2-06-0020
 • A program a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával, konzorciumban az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség együttműködésével vezérelt

Ehhez kapcsolódóan szeretném figyelmébe ajánlani a Széchenyi 2020 programozási időszak Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának keretében meghirdetett „GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” pályázatot. Célja, a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása.

 

Akkreditált tanácsadó szervezet

 

Tanusitvany.jpgAz IR Intellinges Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. akkreditált tanácsadóként  (ROP-VTSA-2012-1135) az alábbi akkreditált területeken nyújt szolgáltatást.

 • Online megjelenés, e-kereskedelem - 6201 Számítógépes programozás
 • Marketing - 7021 PR, Kommunikáció
 • Vállalati stratégia - 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 • Szervezetfejlesztés - 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Ehhez kapcsolódóan szeretném figyelmébe ajánlani a Széchenyi 2020 programozási időszak Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának keretében meghirdetett „GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” pályázatot. Célja, a vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegíteni a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

 

Online megjelenés, e-kereskedelem

 

TEÁOR: 6201 - Számítógépes programozás

Ebbe a szakágazatba tartozik a szoftverek írása, módosítása, tesztelése, ezek támogató szolgáltatása.

Programnyelvek strukitúrájának és tartalmának tervezése és/vagy megírása, amelyek szükségesek a rendszerszoftver, a szoftveralkalmazás, az adatbázisok megalkotásához, megvalósításához.

Továbbá weboldalak tervezeése és programozása, illetve szoftver adatpáció, azaz meglévő alkalmazás módosítása és konfigurálása, hogy az funkcionálisan illeszkedjék a megrendelő információs rendszerének környezetébe, a nem egyedi szoftver fordítása vagy rendszerhez illesztése speciális piaci igényekhez díjazásért vagy szerződéses alapon.

 

Marketing

 

TEÁOR: 7021 - PR, Kommunikáció

Ebbe a szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás, beleértve a lobbizást.

 

Vállalati stratégia; Szervezetfejlesztés

 

TEÁOR: 7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Ebbe az szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése.

Az üzletviteli szolgáltatás tartalmazhat tanácsadást, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti és közszolgálati tevékenységhez. Így például számviteli rendszer módszere, folyamata, költségelszámolási program és költségvetés-ellenőrzési eljárás tervezése. Továbbá üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás a tervezést, szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert stb. érintő területeken.

 

Minősítések

 

Kapcsolódó oldalak
IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.